Ďakujem agentúre za prácu, ktorú odvádza. Výrazne sa nám zvýšil záujem o našu ambulanciu. Spoluprácu určite odporúčam.

Tomáš Škurla, AXAM, spol. s r.o.

Získavame viac pacientov pre gynekologickú ambulanciu Axam

Súkromná gynekologická ambulancia Axam nás oslovila s cieľom získať viac dopytov. Pozreli sme sa na to od základov – od nastavenia merania udalostí na webe až po spustenie Facebook a Google Ads kampaní. Spolupráca priniesla želané ovocie a zo 6x vyššej návštevnosti sa teší nielen web, ale aj klient, ktorému prináša mnohonásobne viac relevantných rezervácií termínu na vyšetrenie.

axam-facebook-reklama
Ukážka Facebook reklamy (banner dodaný od klienta)

Začiatok spolupráce - zoznámili sme sa s klientom a problémom

Gynekologická ambulancia Axam funguje už niekoľko rokov. Majú webovú stránku, ktorá neslúži len ako prezentácia ich služieb. Jej súčasťou je aj rezervačný formulár, cez ktorý sa nové aj aktuálne pacientky môžu prihlásiť na vyšetrenie podľa vlastného výberu.

Formulár je jednoduchý a prehľadný, funguje cez rezervačný systém Bookio a stal sa hlavným objektom našej spolupráce. Jej cieľom bolo priniesť na stránku relevantné návštevníčky, ktoré rezervačný formulár vyplnia so záujmom o lekárske služby.

Nastavenie merania a spustenie Facebook a Google Ads kampaní

Pustili sme sa teda do práce. Pred spustením GoogleAds a Facebook kampaní sme nastavili udalosti na stránke. Azda nikoho neprekvapí, že tou najdôležitejšou bolo práve odoslanie rezervačného formulára. Meranie tejto kľúčovej udalosti sme nastavili aj napriek tomu, že stránka na tento cieľ využíva tretiu stranu – rezervačný systém Bookio.

Nastavenie analytiky na webe je kľúčové k tomu, aby sme mohli sledovať odoslané rezervácie a teda vyhodnotiť aj úspešnosť.

 

Po správnom nastavení sledovania udalostí sme sa vrhli na Google Ads a Facebook reklamy, ktorých cieľom bolo prinášať relevantné dopyty.

Výsledky

Porovnanie návštevnosti webu od 1.1.2024 do 31.5.2024 vs. predošlé obdobie

po piatich mesiacoch spolupráce sme mohli pozorovať šesťnásobné zvýšenie návštevnosti webu, s čím prišlo aj mnohonásobné zvýšenie odoslaných rezervácií.

Gynekologická ambulancia Axam využila tieto služby:

Google Ads reklamaMarketing na Facebooku