Často sa nás klienti pýtajú, ako písať “SEO články”, teda ako optimalizovať stránku a články, aby sa dostali na vyššie pozície v Googli a mali tak lepšiu návštevnosť. To nás inšpirovalo k napísaniu tohto návodu. Veríme, že bude nápomocný :).

Obsah článku

 1. Čo je to SEO?
 2. On-page a off-page SEO
 3. SEO články sú súčasťou SEO stratégie
 4. Ako vníma optimalizáciu stránky samotný Google?
 5. Je E-A-T SEO faktorom?
 6. Aké faktory E-A-T môžu zlepšiť pozície článkov
  1. Kvalitný obsah
  2. Zdroje a autor článku
  3. Vlastný vklad do témy a hĺbkový prieskum
  4. Spätné odkazy
  5. Interné prelinkovanie článkov
  6. Konzistentnosť 
  7. Kľúčové slová
  8. Štruktúrované dáta → Rich snippets 
  9. Tvorba unikátneho a odlišného obsahu
  10. Dátum pridania článku
  11. Recenzie
  12. Predstavenie firmy
  13. HTTPS
 7. Zhrnutie

Čo je to SEO?

SEO (Search Engine Optimization) predstavuje optimalizáciu webovej stránky pre vyhľadávače. V skratke: sú to úpravy stránky, ktorými firmy zabezpečujú vyššie pozície svojho webu v Google, čím získavajú viac neplatenej návštevnosti.

Existujú dve SEO kategórie, na ktoré sa Google pri hodnotení pozerá:

On-page SEO predstavuje faktory optimalizácie vašej stránky pre vyhľadávače. Ide teda najmä o obsah, jeho kvalitu, kľúčové slová, hierarchiu stránky, technické faktory ako rýchlosť načítania webu, interné prelinkovanie, optimalizácia pre mobily, UX a pod.

Off-page SEO zase zahŕňa vonkajšie, externé faktory, ktorými sú zväčša odkazy na vašu stránku.

SEO články sú súčasťou SEO stratégie

SEO články sú textové príspevky, ktoré sú optimalizované pre vyhľadávač (zväčša sa hovorí o Google). Tvoria sa prevažne za účelom získania neplatenej návštevnosti na žiadané kľúčové slová. Často bývajú súčasťou premyslenej SEO stratégie. My sa budeme venovať SEO článkom z oblasti YMYL (viď. odstavec nižšie), a ako sa dá vylepšiť ich pozícia vďaka rôznym opatreniam na webe či priamo v článku.

Ako vníma optimalizáciu stránky samotný Google?

Google sa snaží o čo najlepšiu používateľskú skúsenosť – teda aby ste našli, čo hľadáte v čo najvyššej kvalite a čo najrýchlejšie. Preto vymyslel E-A-T (Expertise, Authoritativeness, Trustworthiness). E-A-T sú kritériá na hodnotenie kvality stránok. Sú dôležité pre hodnotenie stránky ako autoritatívnej, dostatočne odbornej a dôveryhodnej. Úprava stránky s ohľadom na tieto kritériá potom vie zlepšiť pozície v organickom vyhľadávaní Google, ako aj pomôcť návštevníkom webu v mnohých smeroch, win-win, super, nie? E-A-T sa najčastejšie spája so stránkami, ktoré ponúkajú produkty z oblasti tzv. YMYL (Your Money Your Life – produkty ovplyvňujúce ľudské zdravie, šťastie či finančnú stabilitu).

Preto ak ponúkate produkty alebo optimalizujete weby z tejto oblasti (doplnky výživy, diéty, pôžičky, spravodajstvo, zdravie..) čítajte pozorne a píšte SEO články kvalitnejšie.

Je E-A-T SEO faktorom?

Danny Sullivan: Je E-A-T hodnotiacim faktorom SEO?

V odborných SEO kruhoch sa povráva, že neexistuje priamo E-A-T hodnotenie, ktoré by vplývalo na pozíciu webu, resp. Google sa vyjadril, že priamym SEO faktorom EAT nie je. To ale neznamená, že neovplyvňuje pozície vo vyhľadávaní Google. E-A-T môžeme chápať ako koncept, nie hodnotiaci faktor. Existuje však viacero prvkov spadajúcich pod E-A-T, ktoré sú považované za kritériá pre optimalizáciu pre vyhľadávače. Táto téma je mierne kontroverzná. SEO špecialisti sú však presvedčení, že zahrnutie týchto prvkov na váš web pomáha k lepšiemu rankingu v Google, nám taktiež pri klientoch dopomohli k lepším výsledkom, preto ich odporúčame aplikovať pri tvorbe SEO článkov.

Aké faktory E-A-T môžu zlepšiť pozície článkov

Úprava webu podľa E-A-T kritérií je výhodná nielen pre vás a vaše SEO, ale aj pre používateľa, resp. potenciálneho zákazníka. Tým, že ich aplikujete na vašu stránku zabijete dve muchy jednou ranou.

Ďalej uvádzame možnosti úpravy nie len priamo v blogovej sekcii, ale na celom webe. Zlepšenie vašej dôveryhodnosti, odbornosti a autoritatívnosti je komplexná záležitosť a prvky sú prítomné na celej stránke.

1. Kvalitný obsah

Niekto si možno povie, že to nie je SEO faktor, no mne to nedá nespomenúť. Základom pre každý článok je kvalitný, relevantný a nápomocný obsah pre používateľa, inak tomu nie je ani pri SEO článkoch. Je to nespočetnekrát omieľaný fakt, ktorý je však aj častokrát opomínaný, preto ho neváham uviesť aj teraz. Nikto nechce sledovať reklamu, nieto ešte ju čítať. Ak budete prinášať poctivý obsah, ktorý zákazníkovi pomôže a bude rád, že ho číta, aj Google si to všimne.

2. Zdroje a autor článku

Uvádzanie zdrojov môže ovplyvniť autoritatívnosť a expertízu. Patrí sem:

1. Odkazovanie na relevantné zdroje, odkiaľ čerpáme informácie: buď to vieme spraviť priamo v texte hyperlinkovými odkazmi ako v našom článku o Facebook reklame v prípade zdroja použitého grafu, alebo na záver článku, ako napríklad v tomto odbornom článku z oblasti zdravia.

Screenshot: odkazovanie na relevantné a dôveryhodné zdroje v článku

2. Uvedenie autora článku – jeho vzdelanie, prečo by mal byť relevantný a dôveryhodný vzhľadom k téme – môže na to slúžiť krátke bio, alebo ako uvádzame my, prelink na stránku o autorovi kde sú informácie o autorovi transparentne uvedené.

Screenshot: odkaz na stránku o autorovi
Podstránka o autorovi a jeho kompetencii

Odporúčania

 • Vždy pod článkom uvádzajte krátke bio autora, z ktorého bude jasné, aké má vzdelanie, prečo je pre tému relevantný, jeho odborné znalosti – známi a dôveryhodní autori sú hodnotení lepšie.
 • Odkazujte na zdroje z autoritatívnych webov (Google vie, ak odkazujete na neautoritatívny, nefunkčný, či inak nevhodný web).
 • Vždy, keď je to možné, používajte štatistiky a odkazujte na pôvodný výskum. 
 • Citujte myšlienkových lídrov a iné autority vo vašom odvetví.

3. Vlastný vklad do témy a hĺbkový prieskum

Google má rád jedinečný a komplexný obsah. Používa umelú inteligenciu, aby zhodnotila, či je webový obsah povrchný, alebo či má prvky typické pre „hĺbkový prieskum“.

Lepšie hodnotí obsah, ktorý obsahuje podrobnejší prieskum a užitočné informácie.

Príklad: ak dáme do vyhľadávania “Facebook reklama” – na prvom mieste sa zobrazí náš článok o reklame na Facebooku, ktorý má mnoho vlastných screenshotov zobrazujícich postup tvorby Facebook reklamy. Samozrejme to nie je jediný faktor, ktorý spôsobil prvú pozíciu (kľúčové slová, prelinkovanie odborných zdrojov, meta-data, titulok a pod.).

Odporúčania:

 • Ak je to vzhľadom k téme možné, využívajte vlastné obrázky, grafy, screenshoty, príbehy a príklady. 
 • Dávajte článku jedinečný obsah, vlastný vklad informácií, ktoré sú ťažko dostupné inde, alebo nie sú dostupné vôbec, len vo vašom blogovom príspevku. 
 • Článok zamerajte len na jednu tému a tú preberte do hĺbky, venujte sa jej z rôznych uhlov pohľadu.

4. Spätné odkazy

Budovanie silnej základne spätných odkazov na web je jedným z najzákladnejších a najsilnejších faktorov celého SEO. K budovaniu prirodzených odkazov prispieva kvalita a užitočnosť obsahu, čo uvádzame v bode jedna ako jeden z najdôležitejších prvkov. 

Niekedy je článok napísaný kvalitne, zo SEO pohľadu správne, s využívaním správnych kľúčových slov atď., avšak neumiestni sa na želané kľúčové slová na popredných miestach. Vtedy je ďalšou možnosťou linkbuilding, teda kúpa či výmena spätných odkazov.

Spätné odkazy môžu smerovať na:

 1. Hlavnú stránku (www.vasadomena.sk)
 2. Podstránky – konkrétny blogový príspevok (www.vasadomena.sk/blog/clanok-s-pouzitim-rad-magnetingu/)

Spätné odkazy majú rovnakú dôležitosť na oboch frontoch, preto je dôležité, aby ste budovali pestrú základňu spätných odkazov na konkrétne podstránky aj doménu z rôznych webov – silnejších aj slabších. Hodnotnejšie sú samozrejme spätné odkazy zo silných domén, dôležitá je však aj pestrosť. 

Odporúčania:

 • Venujte sa tvorbe kvalitného obsahu, ktorý budú vaši čitatelia zdieľať aj sami od seba a odkazovať naň.
 • Ak je to potrebné a článok nemá dobré pozície, skúste naň získať externý odkaz.

5. Interné prelinkovanie článkov

 • Články, ktoré spolu súvisia, dopĺňajú sa a sú si tematicky blízke, by mali byť prelinkované v texte, čím vytvárame sieť tematicky podobných stránok a Google boti ich vedia efektívnejšie spájať, čítať a pohybovať sa a na nich.
 • Príklad: Wikipédia je skvelým príkladom, ukážkovo využíva interné prelinkovanie, v texte má takmer ku každému slovu prelinkovaný odkaz na nejaký z jej iných článkov venovaný priamo tomu slovu / téme. Z komerčných subjektov spomeniem napríklad články Aktin, v ktorých je taktiež množstvo odkazov na iné, tematicky podobné články.

Odporúčania:

 • Ak máte tematicky podobné články, alebo spomínate informácie z jedného článku v druhom, prelinkujte ich napríklad pomocou umiestnenia vety (Túto tému sme spomínali aj v článku o… ) s odkazom na kľúčových slovách vystihujúcich článok, alebo len prelinkovaním relevantných kľúčových slov.
Screenshot: Príklad interného prelinkovania čánku

Z dlhodobého hľadiska musí byť váš obsah konzistentný – teda pridávaný pravidelne, s rovnakým tone-of-voice, vizuálnou komunikáciou, štýlom písania a oslovovania potenciálnych zákazníkov atď. Aj za pomoci konzistentnosti získavate relevantné a verné publikum, ktoré na vás potom môže odkazovať a zvyšovať tak hodnovernosť stránky. 

Odporúčania:

6. Konzistentnosť 

 • Blogy pridávajte pravidelne, komunikujte v nich s dušou vašej značky, vizuálne jednotne s ohľadom na vašu cieľovú skupinu.

7. Kľúčové slová

Nedá mi nespomenúť analýzu kľúčových slov a ich správne využívanie v texte, nadpisoch, titulkoch či meta popise. Je to základ pre správne napísaný SEO článok. My sa však v tomto článku zameriavame najmä na faktory E-A-T, takže detailnejšie o kľúčových slovách napíšeme niekedy nabudúce :). 

Odporúčania:

 • Vždy si spravte aspoň nejakú analýzu kľúčových slov a využívajte tieto slová správne v článku. Dbajte o to, aby to boli relevantné výrazy a zameriavajte sa len na pár z nich, ktoré predstavujú základnú tému článku.

8. Štruktúrované dáta → Rich snippets 

Rich Snippety, či Rich Results, sú rozširujúce údaje zobrazované medzi výsledkami vyhľadávania Google. Bežne sa získavajú zo štruktúrovaných údajov, ktoré sú zapísané v HTML kóde webu. Patria sem napríklad recenzie, hodnotenia, recepty a udalosti.

Príklad rich snippets vo vyhľadávaní Google

Tieto údaje pomáhajú používateľom aj Googlu získať tie najpotrebnejšie informácie o obsahu webu, čím pomáhajú aj vám a vášmu biznisu zviditeľniť a odlíšiť sa vo vyhľadávaní, poukázať na kvality, autoritatívnosť, expertízu aj dôveryhodnosť.

Z hľadiska SEO sú vhodné na:

 • odlíšenie webu vo výsledkoch vyhľadávania doplňujúcimi údajmi (napr. kcal pri recepte, či cena a hodnotenie pri produkte), čím zvyšujú aj mieru prekliku.
 • Lepšie pochopenie webu Googlom – jeho autoritatívnosti, dôveryhodnosti, odbornosti (štruktúrované dáta o autorovi, zdrojoch – citácia, vašej firme).
 • Aké rich snippets použiť pre lepšie E-A-T? 

Odporúčania:

 • Skúste do HTML kódu zapísať pre štruktúrované dáta o autorovi, recenzentovi, zdrojoch, vašej spoločnosti.

9. Tvorba unikátneho a odlišného obsahu

Odporúča sa vytvoriť si faktor, ktorý váš obsah odlišuje od konkurencie – napr. Lidl netvorí len obyčajné recepty, ako mnoho iných webov, odlíšili sa receptami v rôznych formátoch (video, text, fotky..), ktoré pripravujú známi kuchári; alebo fitclan.sk píše články s množstvom vedeckých poznatkov a ich prepojením, kritickým skúmaním a zhrnutím. 

10. Dátum pridania článku

Uvedenie dátumu, kedy bol obsah pridaný je užitočné ako pre používateľa, tak pre Google. Síce to nie je samostatný SEO faktor, prispieva však k dôveryhodnosti, je tiež zobrazovaný ako rich snippet vo výsledkoch Google, spoločnosť ho sama uvádza v pravidlách pre Google News v sekcii Transparentnosť. Články je vhodné raz za čas aktualizovať, treba to však priznať a uviesť dátum publikovania a dátum aktualizácie článku.

Ako optimalizovať web pre lepšie pozície?

11. Vstupné stránky

Na základe analýzy kľúčových slov si definujte štruktúru webu a pomenovanie jednotlivých služieb. Ideálne, ak je vaša služba zároveň vyhľadávané kľúčové slovo. Čiže napr. ak predávate a montujete plastové okná, mali by ste mať špeciálu stránku pre túto službu = vstupnú stránku (landing page). A čo by malo byť obsahom tejto stránky? Prečítajte si hneď v úvode nášho článku o online marketingu v stavebníctve – odporúčania sa dajú aplikovať pre ktorúkoľvek službu.

12. Recenzie

Nie je veľkým prekvapením, že recenzie, teda hodnotenia od zákazníkov sú súčasťou hodnotenia dôveryhodnosti, expertízy aj autoritatívnosti. Dobré recenzie dokazujú, že je váš web obľúbený, že sa o zákazníkov staráte, že vás majú radi. Možnosť vyjadrenia sa je dôležitým prvkom webu a firemnej transparentnosti. 

Odporúčania:

 • Od spokojných zákazníkov si pýtajte recenzie, od nespokojných spätnú väzbu a vylepšujte, čo sa dá. 

13. Predstavenie firmy

Nie je nič menej dôveryhodné ako web, ktorý nemá transparentne uvedeného spravovateľa, nejakú fyzickú adresu, kontakt či popis firmy. Stránku O nás možno veľa ľudí nečíta, no niekto áno a Google určite. 

Odporúčania:

 • Majte riadne spravenú stránku O nás, zahrňte v nej informácie o vašej firme, čo prináša zákazníkovi, váš príbeh.
 • V sekcii O nás môžete mať aj svoj tím, prípadne môže byť na vlastnej podstránke, kde bude, ako som spomínala pri uvádzaní autora článku, krátke BIO zamestnanca, jeho úspechy, vzdelanie, odbornosť atď. 
 • V pätičke webu či v sekcii Kontakt majte vyplnený kontakt, adresu, fakturačné údaje a ďalšie potrebné údaje ako napríklad odkazy na Spracovanie osobných údajov či Výpis z obchodného registra. 
 • Vytvorte si My Business profil na Google, ktorý pravidelne aktualizujte a odpovedajte na recenzie, či už dobré alebo zlé

14. HTTPS

HTTPS je zabezpečený HTTP protokol, čo znamená, že šifruje prenášané dáta, čím zabezpečuje väčšiu bezpečnosť používateľových údajov (napr. číslo bankovej karty, užívateľské mená aj heslá atď.). Neprekvapuje nás teda, že HTTPS prispieva k EAT stránky. Tento prvok je dokonca Googlom potvrdený SEO faktor.

Odporúčania:

 • Zabezpečte aby váš web mal povolený protokol HTTPS.

Zhrnutie:

 • Vysokokvalitný obsah je odborný, orientovaný na používateľa a s pridanou hodnotou. EAT vieme zlepšiť pomocou tvorby takéhoto obsahu, využívania odborných autorov, hĺbkových textov, citovaním relevantných zdrojov, konzistentnou a relevantnou tvorbou obsahu či využívaním rich snippets
 • Je nutné sa na všetky tieto faktory pozerať ako na komplexnú záležitosť celého webu. Je naivné myslieť si, že po pridaní autora k článku bude lepšie hodnotený, je potrebné pretaviť E-A-T opatrenia do celého fungovania webu, možno zaradiť nejakú online poradňu s otázkami na ktoré odpovedá expert, pri kontakte, sledovať konkurenčné články pri spracovávaní podobných článkov, a pod. Zamyslite sa nad tým čo vlastne E-A-T znamená vo svojej podstate. Ak budete rozumieť zámeru, prijmete ho a implementujete opatrenia, výsledky sa dostavia. 🙂

Ak je to všetko pre vás príliš zložité a chcete zvýšiť návštevnosť vášho webu pomocou účinného SEO, dajte nám o tom vedieť, pomôžeme vám :).