O rok (k 1.júlu 2023) prestanete vidieť nové dáta (štatistiky) v Google Analytics 3 (Universal Analytics). Je preto najvyšší čas nastaviť si nový Google Analytics 4.

Naším klientom sme zdarma nastavili Google Analytics 4 vrátane nastavenia merania konverzií, aby sme si s nimi vedeli takto o rok porovnávať medziročné dáta už v novom GA4 🙂

Pri nových klientoch už využívame primárne GA4, ide o úplne odlišné prostredie ako GA3, veľa prehľadov chýba a je nutné si ich vlastnoručne vygenerovať cez „Preskúmať“. Chýba metrika miera odchodu – nahradená metrikou miera zapojenia.

Miera zapojenia: Percento relácií s interakciou. Relácie s interakciou predstavujú počet relácií, ktoré trvali dlhšie ako desať sekúnd, zaznamenali konverznú udalosť alebo zaznamenali aspoň dve zobrazenia stránky či obrazovky.

Metrika priemerný čas na stránke je nahradená metrikou priemerný čas interakcie – Priemerné trvanie umiestnenia aplikácie v popredí alebo aktívneho otvorenia webu v prehliadači. Táto metrika je uvedená v reporte Stránky a obrazovky.

A napokon cieľ = konverzia v novom GA.

Google sa chváli o GA4 nasledovne:
Toto prostredie novej generácie posunie vašu digitálnu analýzu na úplne novú úroveň.
– Je založené na strojovom učení, vďaka čomu dokáže z vašich údajov automaticky získať štatistiky, pomocou ktorých môžete zlepšovať svoj marketing.
– Umožňuje celistvejšie porozumieť celému životnému cyklu vašich zákazníkov, od akvizície až po udržanie, vďaka spojeniu údajov aplikácií a webov vo veľkom rozsahu.
– V budúcnosti bude toto prostredie fungovať so súbormi cookie alebo identifikátormi, ale aj bez nich, aby ste si mohli urobiť predstavu o svojich zákazníkoch aj napriek chýbajúcim údajom.

Nám sa zatiaľ zapáčilo svižnejšie a modernejšie prostredie. Ďalej, udalosti sú integrované priamo vo veľa prehľadoch podobne ako konverzie. Čiže udalosti sa oveľa ľahšie používajú. Sú ideálne na sledovanie mikrokonverzií – napr. klik na banner a pod…

Naopak, chýbajú nám rôzne predvolené prehľady, kde sme za pár sekúnd zistili rôzne metriky, v GA4 treba ísť cez „Preskúmať“, kde sa ľahko stratí nielen laik 🙂

Nastavenie Google Analytics 4 a najmä konverzií poskytujeme za zvýhodnenú cenu na začiatku spolupráce každému klientovi.

Zdroje: https://support.google.com/analytics/answer/11986666?hl=sk#zippy=%2Cin-this-article%2Cobsah-tohto-%C4%8Dl%C3%A1nku a newsletter od Google